Pressrum

Följ Studentum Sverige

Arbetsmarknaden styr val av utbildning

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2012 15:25 CEST

Drygt 90 procent tar hänsyn till arbetsmarknadens behov i valet av eftergymnasial utbildning, det visar en undersökning från Studentum.se, Sveriges största söktjänst för eftergymnasiala studier. Arbetsmarknaden påverkar även tidpunkten för studier. Nästan hälften av de som besvarat undersökningen skulle ha arbetat istället för att studera i höst om arbetsmarknaden såg ljusare ut.

Arbetsmarknaden påverkar tidpunkt för utbildning
Studentums undersökning visar hur den sviktande arbetsmarknaden påverkar ansökningarna till högskolan och annan eftergymnasial utbildning. Nästan 50 procent av de som besvarat Studentums årligen återkommande undersökning skulle ha arbetat istället för att studera i höst om arbetsmarknaden såg ljusare ut, det är en ökning i jämförelse med 2009 då 22 procent angav att de skulle arbetat istället för att studera om det inte varit lågkonjunktur.

Goda möjligheter till arbete allt viktigare
Drygt en tredjedel av de tillfrågade anger goda möjligheter att få arbete efter utbildningen som den viktigaste orsaken till valet av utbildning. Det är en ökning jämfört med 2009, då en fjärdedel uppgav chansen till artbete som viktigaste orsaken. Att ämnena som ingår i utbildningen är intressanta är viktigast för knappt hälften. Få tycker att lön och status är viktigast.

- Vi vet att våra användare är väl insatta i hur det ser ut på arbetsmarknaden, nu gäller det bara att utbudet av utbildning ska korrelera med behovet på kompetens. Ett klassiskt exempel på detta är att utbildningsplatserna på läkarprogrammen inte utökas trots att det råder brist på läkare, säger Gustav Kullander, Site Manager på Studentum.se.

Hög medvetenhet om arbetsmarknadens behov
Enligt Studentums undersökning är medvetenheten hög, två tredjedelar av de tillfrågade vet att det finns ett behov på arbetsmarknaden för personer med den utbildning de planerar att skaffa sig. Endast 10 % uppger att de inte tar hänsyn till behovet på arbetsmarknaden när de väljer utbildning.

Framförallt är medvetenheten hög hos personer som planerar att läsa en yrkeshögskoleutbildning, de är mest insatta och angelägna om att anpassa sitt val av utbildning utifrån arbetsmarknadens behov. YH är den utbildningsform som har starkast koppling till arbetsmarknaden och utbildningarna är inom branscher där det finns en uttalad efterfrågan på kompetens.
Studentum startades som ett initiativ av tre studenter för att hjälpa blivande studenter att hitta utbildning. Studentums vision är att hjälpa alla i hela världen att hitta rätt utbildning. Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier med ca 500 000 användare i månaden. Studentum har funnits sedan år 2001 och har idag ca 90 medarbetare

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera