Pressrum

Följ Studentum Sverige

Lärosäten misslyckas ta position trots miljoner i marknadsföring

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2010 06:00 CEST

Trots miljoner investerade i marknadsföring misslyckas svenska universitet och högskolor med att profilera sina varumärken. Sju av tio marknadschefer anser att marknadsföringen ser likartad ut. I kampen om studenterna anser var tredje att det finns aktörer som är oseriösa. Men många har en önskan om att vilja vara nytänkande och snabbt anamma möjligheter med exempelvis sociala medier. Det visar en ny undersökning från Studentum.

Studentum har genomfört en undersökning bland marknadsansvariga på samtliga 38 svenska lärosäten. 31 personer har deltagit i undersökningen.

Marknadsföringen av svenska universitet och högskolor kräver mycket resurser i form av skattemedel, för mycket anser var femte marknadsansvarig. 58 % menar också att man inte lyckats positionera sig på ett särskiljande sätt och sju av tio (71 %) anser att marknadsföringen av svenska lärosäten ofta ser likartad ut. Endast fyra av tio tror att konkurrensen mellan lärosätena gör det lättare för studenterna att välja utbildning.

- Resultatet i undersökningen visar på något som vi har sett under lång tid, nämligen att man har svårt att sticka ut i sina budskap, säger Linda Essén, siteansvarig på Studentum. Det gör det naturligtvis svårare för studenterna att välja utbildning. Här har högskolor och universitet en utmaning i att bli tydligare och jag önskar att man använde resurserna till att vara mer spetsig i sin kommunikation både gällande val av budskap och kanaler.

Så många som var tredje marknadsansvarig anser att det finns lärosäten som är oseriösa i sin marknadsföring. Siffran är förvånande då detta tidigare mest förknippats med den avreglerade gymnasieskolan där sex av tio i motsvarande position anser att det finns konkurrenter som bedriver oseriös marknadsföring, enligt en undersökning företaget genomförde under vintern.

Marknadscheferna ombads ange vilka tre budskap som är viktigast i deras marknadsföring:

1) Framtida arbetsmarknad (42 %)
2) Specifika/unika utbildningar (39 %)
3) Näringslivssamverkan/externa föreläsare (35 %)

Anmärkningsvärt är att studentnöjdhet hamnar långt ner, endast 3 % anser det vara ett av de tre viktigaste budskapen. Motsvarande siffra i gymnasieskolan är 83 %.

Sju av tio frustrerade över att de inte tar tillvara sociala medier snabbt nog

Att vara närvarande i digitala medier blir allt viktigare för svenska lärosäten. Den egna webbsidan är den överlägset viktigaste kanalen för marknadsföring. 84 % har rankat den bland topp tre. Mässor kommer på andra plats med 48 %. Var femte menar dock att sociala medier är en av de tre viktigaste kanalerna och så många som 94 % har börjat arbeta med sociala medier i någon form, antingen aktivt eller genom att bygga kunskap och lyssa på den dialog som förs. Vart fjärde lärosäte uppger att de arbetar aktivt och har startat en blogg, twittrar el. dyl. Sju av tio känner frustration över möjligheter inom sociala medier som de inte tar tillvara tillräckligt snabbt.

- Här ser vi exempel på viljan, som uttrycks i undersökningen, att faktiskt vara nytänkande och en insikt i att det är via nätet som många söker och får information också när det gäller det egna studievalet, säger Linda Essén. Man går ut och hittar dialogen med studenterna i de kanaler där de faktiskt finns och det är ett modigt steg i helt rätt riktning för en tidigare ganska traditionell verksamhet.

Åtta av tio lärosäten anlitar konsulter i någon form för sin marknadsföring. Detta är vanligast inom reklam och grafisk formgivning (81%) och webb (65%). Vart femte lärosäte arbetar med externa konsulter inom PR.

Vart tredje lärosäte uppger att marknadsföringsbudgeten har ökat de senaste tre åren, trots de bistra tiderna. En av tio säger att den har ökat med mer än 25 %. Knappt varannan har en marknadsföringsbudget på upp till två miljoner kronor och var tredje ligger på mellan två och fem miljoner kronor.

Presskontakt:

Linda Essén
Site Manager Studentum.se
Tel: +46 (0)8 509 106 00
Direct: +46 (0)8 509 106 59
Mobile: +46 (0)76 238 1103
linda.essen@studentum.se

Om Studentum

Studentum är Nordens mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Studentums mission är att vara världsledande på att marknadsföra utbildningar via webbsöktjänst, genom samarbetspartners, genom besök i gymnasieskolor samt deltagande på studentmässor. I dagsläget finns över 20 000 sökbara utbildningar i Bolagets databas. Studentum startades som ett initiativ av tre studenter för att hjälpa blivande studenter att hitta utbildning. Studentums vision är att hjälpa alla i hela världen att hitta rätt utbildning. Studentum har funnits sedan år 2001 och har idag ca 95 medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera