Pressrum

Följ Studentum Sverige

Löneprognosen avgörande vid val av utbildning.

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2010 06:00 CEST

Detta visar en enkätfråga som Svenskt Näringsliv står bakom. Svenskt Näringsliv ställde frågan ”Vad utöver intresse är viktigast när du ska välja utbildning?” på Studentum.se, Nordens ledande söktjänst för eftergymnasiala utbildningar. Resultatet visar att hälften av studenterna anser att lönen är den viktigaste faktorn.

- Förutom det intresse man har, så är den framtida försörjningen en stark motivationsfaktor när man väljer utbildning, något vi även tidigare sett, men som denna enkät styrker ytterligare, säger Mikaela Almerud, som jobbar med utbildningsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Drygt 600 stycken deltog i enkäten och av dessa var det omkring 50 % som ansåg att lönen är den viktigaste faktorn när de väljer utbildning, när man bortser från intresset. Karriärmöjligheter låg på en god andra plats, med omkring 40 %.

- Det man ska vara medveten om att den privata sektorn oftast ger högre lön än den offentliga där lönespridningen är minimal, säger Mikaela. Man kan se att personer som tidigare huvudsakligen jobbade i offentlig sektor nu återfinns i det privata näringslivet.

Hon fortsätter:

- Någonting man ska ha i åtanke är att den framtida lönen och karriärmöjligheterna är viktiga frågor för den generation som idag studerar.  Lönen blir ett samlingsmått som kommer bero på utbildningens innehåll, kvaliteten och hur väl den överensstämmer med arbetsmarknadens behov. Det måste utbildningsanordnare ha i åtanke när de konkurrerar om studenterna. Samtidigt kommer lönen också bero på faktorer som hur många gånger man byter jobb, vilken ambitionsnivå man har och hur vilka utvecklingsmöjligheter som ges under yrkeslivet.

Tuff konkurrens för utbildningar i yrken inom den offentliga sektorn

Tillsammans så var det närmare 90 % av studenterna som valde utbildning utifrån den framtida löneprognosen samt karriärmöjligheterna, om man bortser från det grundläggande intresset man har.  Att ha goda utsikter för att jobba utomlands var inte alls lika viktigt för studenterna, endast 10 % ansåg att detta var viktigast.

- Med tanke på hur många skolor som erbjuder utbildningar som är internationellt godkända idag, var detta lite överraskande att det var en så liten andel studenter som ansåg detta var viktigt vid val av utbildning, säger Linda Essén, Site Manager på Studentum.

Hon fortsätter:

- Men precis som Mikaela säger, så har vi sedan tidigare anat att lönen samt möjlighet till avancering inom sin bransch är viktiga faktorer för blivande studenter vid val av utbildning. Det gör det svårare för utbildningsanordnare som erbjuder utbildningar mot yrken inom den offentliga sektorn att konkurrera mot övriga.

Presskontakt:

Linda Essén, Site Manager
Studentum, Sverige
Direkt: 08-509 106 59
E-post: linda.essen@studentum.se

Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv
Direkt: 08-553 430 84
E-post: Mikaela.Almerud@svensktnaringsliv.se

Om Studentum

Studentum är Sveriges mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Studentums vision är att hjälpa alla i hela världen att hitta sin utbildning.  Detta gör vi via vår webbportal, genom samarbetspartners, genom besök i gymnasieskolor och universitet samt deltagande på studentmässor. På Studentum.se samlar vi alla typer av eftergymnasiala utbildningar; svenska och utländska universitet, högskolor, KY/YH-anordnare, folkhögskolor, yrkesutbildare mm. I dagsläget finns över 20 000 sökbara utbildningar i vår databas. På Studentum.se finns även studentbloggar, reseberättelser, utbildningsforum, vanliga frågor och svar om utbildning, skolrecensioner och mycket mycket mer. Studentum har funnits sedan år 2001, har 95 medarbetare, och har även verksamhet i Norge, Danmark, Finland samt globalt med internationella sajten Educations.com.

Om Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Deras långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Deras verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. De arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera