Pressrum

Följ Studentum Sverige

Regeringen har misslyckats kommunicera utbildningsreformer till blivande studenter

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2010 07:00 CEST

Studenternas kunskap kring flertalet av de reformer som den sittande regeringen infört under sin mandatperiod är anmärkningsvärt låg. Sju av tio känner inte till eller har fått otillräcklig information om de nya antagningsreglerna och lika många har dålig eller mycket dålig kunskap om Yrkeshögskolan. Ingen förändring har ägt rum sedan motsvarande undersökning genomfördes 2009. Var fjärde student som tänker söka en eftergymnasial utbildning inför hösten ger den sittande regeringens utbildningspolitik underkänt. Samtidigt uppger sex av tio att utbildningspolitiken har betydelse när de väljer parti. Studenternas egna hjärtefrågor är studiemedel och studentboende.

Studentum, Sveriges största söktjänst för eftergymnasiala studier, har för tredje året i rad genomfört en undersökning bland personer som har för avsikt att söka en eftergymnasial utbildning inför hösten. Resultatet baseras på 1900 intervjuer i Sverige.

Nu till hösten kommer en halv miljon ungdomar att påbörja någon form av eftergymnasial utbildning. De flesta av dessa är förstagångsväljare. Så många som 62 procent uppger att utbildningsfrågorna har betydelse när de väljer parti, men idag så är det hela 57 procent som inte känner sig insatta nog för att uppge vilket parti de har störst förtroende för när det gäller utbildningsfrågor. Socialdemokraterna får högst siffror med 19 procent.

Intresset för Yrkeshögskolan, som Alliansen införde under nuvarande mandatperiod, är stort i Sverige. Bland dem som deltagit i Studentums undersökning har drygt var fjärde person sökt en YH eller KY-utbildning. Däremot är kunskapen om Yrkeshögskolan fortsatt skrämmande låg. 70 procent uppger att de har dålig eller mycket dålig kunskap om YH, vilket är lika höga siffror som när Yrkeshögskolan startade i augusti 2009.

Än mer förvånande är kunskapen om de nya antagningsreglerna. Av dem som kommer att söka till universitet eller högskola inför hösten säger 30 procent att de inte visste om att det är nya antagningsregler som gäller. 42 procent anser sig inte ha fått tillräckligt med information om de nya reglerna. Här har ingen förbättring skett sedan motsvarande undersökning gjordes för ett år sedan.

Var fjärde student ger den sittande regeringen IG, d.v.s. icke godkänt. Missnöjet visar sig bland annat genom att två av tre tycker att det är orättvist att de som tilläggskompletterar betygen på Komvux konkurrerar om färre antal platser nu än tidigare. Ett annat exempel är att åtta av tio studenter anser att resurserna bör spridas på ett flertal regionala skolor och lärosäten, snarare än en centralisering. 83 procent anser att populära utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov bör få mer resurser och hela 94 % anser att mer resurser bör satsas på högskole- och yrkeshögskoleutbildning.

- Partierna har mycket att vinna på att deklarera vad de står i utbildningsfrågor inför valet. Studenter är en stor väljargrupp som anser att utbildningsfrågor är viktiga för hur de röstar. Den sittande regeringen har också en utmaning i att förtydliga vad man under sin mandatperiod har gjort inom skolområdet och varför, menar Linda Essén, Site Manager på Studentum.

Den ekonomiska krisen fortsätter att påverka hur svenska ungdomar söker till högskola och YH inför hösten. 12 procent söker en utbildning för att de tror att det kan bli svårt att få ett arbete i höst, vilket är en ökning med fyra procent sedan samma undersökning gjordes för ett år sedan. 8 procent har redan utbildning men får inget jobb och 3,5 procent har nyligen förlorat jobbet och behöver en sysselsättning. Sammantaget kan 23 procent av de planerade ansökningarna härledas till landets rådande arbetslöshet.

Endast 27 procent av dem som tänker söka en utbildning inför hösten låter möjligheten till jobb eller hög lön påverka valet. 56 procent av dem som söker till en eftergymnasial utbildning har istället låtit intresset för ämnena som ingår i utbildningen styra hur man har valt utbildning.

Presskontakt:

Linda Essén
Site Manager Studentum.se
Tel: +46 (0)8 509 106 00
Direct: +46 (0)8 509 106 59
Mobile: +46 (0)76 238 1103
linda.essen@studentum.se

Om Studentum

Studentum är Nordens mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Studentums mission är att vara världsledande på att marknadsföra utbildningar via webbsöktjänst, genom samarbetspartners, genom besök i gymnasieskolor samt deltagande på studentmässor. I dagsläget finns över 20 000 sökbara utbildningar i Bolagets databas. Studentum startades som ett initiativ av tre studenter för att hjälpa blivande studenter att hitta utbildning. Studentums vision är att hjälpa alla i hela världen att hitta rätt utbildning. Studentum har funnits sedan år 2001 och har idag ca 95 medarbetare.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera