Pressrum

Följ Studentum Sverige

Så sökte studenter utbildning Hösten 2010

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2011 12:00 CET

UtbildningsBarometern är en terminsvis återkommande rapport som Studentum ger ut sedan vi startade Studentum år 2001. Genom att redovisa en mängd data från vår söktjänst, vill vi ge en överblick över trender och tendenser inom utbildningsvärlden.

Under hösten ökade Studentum.se med systersajter med antalet besök med hela 40 % jämfört med samma period år 2009. Under hösten 2010 har Studentum´s söktjänst haft 2 040 000 besök, vilket är ca 580 000 fler besök jämfört med hösten 2009, och i snitt hade Studentum ca 340 000 besök varje månad under perioden juli-december 2010. Besöksstatistiken mäts via de oberoende statistikverktygen Google Analytics och Webtrends.

I denna rapport har Studentum sett olika trender för de olika utbildningstyper som finns i Sverige, (Universitet/Högskola, Ky-utbildningar, Yh-utbildningar, Folkhögskola, Distansutbildningar, Yrkesutbildningar, Vuxenutbildningar/Komvux, samt Utlandsstudier).

Bland högskoleutbildningar, oavsett om det gäller för grundnivå eller avancerad nivå, så är intresset störst bland vårdutbildningar. Under kategorin vård, listar Studentum utbildningar inom bland annat läkaryrket, tandvård, veterinäryrket, sjuksköterska etc. Varför vård är på topp bland högskoleutbildningar kan bland annat påverkas av den brist på arbetskraft inom hälso- och sjukvård som spås för framtiden, detta enligt SCB.

-Vi har sedan tidigare anat att möjligheterna till jobb efter examen är en viktig faktor för blivande studenter vid val av utbildning, säger Linda Essén, Site Manager på Studentum Sverige.

Tittar man på hur studenter sökt på Studentum.se för de olika utbildningstyperna så ligger distansutbildningar i toppen. I en utredning som gjordes av Högskoleverket i höstas kunde man se att studenternas prestationsgrad har minskat under de senaste fem åren, som man härledde till den stora ökningen av distansstudier, där studenterna avklarade minst poäng.

Strax efter distansutbildningar var det universitets- och högskoleutbildningar på grundnivå som låg i topp. Att denna utbildningstyp är populärast är inte så förvånande. Däremot så var sökningarna på universitet och högskola endast 30 % högre än för Ky-utbildningar. Det stora intresset för Ky-utbildningar kan delvis bero på att möjligheter till jobb efter examen är hög. Enligt Statistiska centralbyrån, som gjorde en uppföljning, på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan, av studenter som avslutade sin utbildning under år 2009, så hade så mycket som sju av tio inom en månad efter avslutad utbildning ett jobb.

Vad som är anmärkningsvärt är att Yh-utbildningar, som ska ersätta Ky-utbildningarna, inte alls varit lika populär i förhållande till Ky-utbildningar.

- Ky-utbildning har funnits sedan 1996 medan de första Yh-utbildningarna startade hösten 2009. Båda utbildningsformerna ingår numera i yrkeshögskolan, men det tar givetvis lite tid innan ett nytt begrepp blir etablerat. Ser man på hur många personer som faktiskt söker en utbildningsplats inom yrkeshögskolan så är skillnaderna inte så stora. Under 2010 hade Ky-utbildningarna 4,1 sökande per plats medan Yh-utbildningarna hade 3,5 sökande, kommenterar Christer Bergqvist, kommunikationschef på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningstypen Yrkesutbildningar har varit extremt populär under hösten 2010, där man legat tätt efter universitet/högskola på grundnivå. Eftersom att yrkesutbildningar är privata, och inte kontrolleras på samma sätt som Yrkeshögskolan kan utbildningsanordnare hålla utbildningar året om, oavsett hur arbetsmarknaden ser ut, något som kan ses som ett problem. I november år 2010 uppmärksammade man att det examineras omkring 2 600 frisörer varje år, medan behovet ligger på 500-600 examinerade frisörer. Det innebär att det står minst 2 000 examinerade frisörer utan arbete varje år.

- Eftersom att studenter som går yrkesutbildningar oftast måste investera flera tusen kronor på sin utbildning, och oftast inte har rätt till studiestöd, är det också extremt viktigt att man kontinuerligt kontrollerar de olika utbildningsanordnarnas standard samt att det finns ett behov på arbetsmarknaden, säger Linda Essén.

Våren 2010 kunde Studentum se ett ökat intresse för utlandsstudier bland studenterna. Det ökade intresset på utlandsstudier har även hängt med under hösten 2010. Det som däremot har skiftat på hösten i jämförelse med våren är länderna studenterna är intresserade att studera i. USA står fortfarande i toppen på listan som det mest eftertraktade landet att studera i. Det som skiljer hösten 2010 från våren 2010 inom högre studier på Universitet och högskola utomlands, är Ungern och Lettland kommit med på topp tio listan. För språkkurser har Thailand och Kina fått ett ökat intresse bland studenterna.

Vill ni läsa hela UtbildningsBarometern kan ni kontakta oss på Studentum.

Presskontakt:

Jessica Esterling
Informatör
Tel: +46 (0)8 509 106 00
Direct: +46 (0)8 509 106 15
Mobile: +46 (0)76 307 1116
jessica.esterling@studentum.se

 

Om Studentum

Studentum är Nordens mest använda söktjänst för eftergymnasiala studier. Studentums mission är att vara världsledande på att marknadsföra utbildningar via webbsöktjänst, genom samarbetspartners, genom besök i gymnasieskolor samt deltagande på studentmässor. I dagsläget finns över 20 000 sökbara utbildningar i Bolagets databas. Studentum startades som ett initiativ av tre studenter för att hjälpa blivande studenter att hitta utbildning. Studentums vision är att hjälpa alla i hela världen att hitta rätt utbildning. Studentum har funnits sedan år 2001 och har idag ca 95 medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera