Pressrum

Följ Studentum Sverige

Så väljer unga utbildning i Norden

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2017 10:22 CEST

Så väljer unga utbildning i Sverige, Danmark och Finland

Vad är viktigast för svenskarna, danskarna och norrmännen i valet av utbildning? Varje år genomför vi på Studentum en undersökning av våra besökares attityder till ett av de viktigaste besluten man kan ta - valet av eftergymnasial utbildning. Här är Studentrapporten 2017!

Valet av eftergymnasial utbildning kan vara ett livsförändrande beslut. För många kanske det innebär att man måste flytta till en annan stad eller säga upp sig från sitt jobb. Studievalet är en investering i både tid och pengar som påverkar hela livet och framtiden, och det är viktigt att det blir rätt. Hur ser arbetsmarknaden ut, finns utbildningen på distans eller utomlands? Hur tänker 89 procent av de svenska respondenterna, 81 procent av de danska och 63 procent av de finländska som står i begrepp att välja utbildning – vad är viktigast för dem?

Vad avgör studievalet?

I Studentrapporten kan du gräva djupare i allt från vilka faktorer som i första hand avgör när svenskarna, danskarna och norrmännen väljer studier (sid. 4-5), i vilken grad de tar arbetsmarknaden och jobbmöjligheter i beaktande vid sitt utbildningsval (sid. 6-7) och hur socioekonomiska faktorer påverkar valet (sid. 8-9). Vidare finns det svar på varifrån de hittar information om olika studiealternativ (sid. 10-11), hur de ser på alternativet att studera på distans (sid. 12-13) samt frågor specifikt ställda till den svenska målgruppen om exempelvis komvuxstudier (sid. 14-15).

Majoriteten vill studera nära hemmet

Närmare hälften av respondenterna i Sverige, Danmark och Finland uppger att de vill studera nära sin hemstad. Viktigast är det för finländarna, där 49 procent väljer en studiestad som ligger nära hemstaden. Den faktor som väger överlägset tyngst för samtliga tre länders respondenter när de ska välja studier är att ämnena som ingår i utbildningen intresserar dem. Därutöver är hög lön och goda arbetsmöjligheter viktigt. Över hälften av respondenterna anser att skolans samarbete med arbetslivet är viktigt eller avgörande när de ska fatta sitt beslut om utbildning.

Föräldrarna störst inflytande

För de som inte har gjort sitt utbildningsval helt själva har föräldrarna haft mest inverkan, tätt följt av kompisar, partners och studie- och yrkesvägledare. Internet är den kanal som överlägset flest använder sig av för att hitta fakta om utbildning (cirka 95 procent i alla tre länderna!) På internet är det sökmotorer så som Google, söktjänster för utbildning så som Studentum.se och AllaStudier.se samt skolornas egna hemsidor som är de främsta källorna.

Distans i Sverige och Finland

Nästan 70 procent av de svenska och finländska respondenterna är på något sätt intresserade av distansstudier. I Danmark är intresset lägre, det ligger endast på 34 procent. 

Läs hela Studentrapporten 2017 här!

Studentum är Sveriges största söktjänst för eftergymnasiala studier med över 500 000 medlemmar. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera