2020-05-25 08:00Pressmeddelanden

COVID-19 och eftergymnasial utbildning - Användarundersökning

855 studenter och blivande studenter svarade på undersökningen hos söktjänsten för eftergymnasial utbildning studentum.se som visade att en majoritet vill fortsätta sina studier samtidigt som det vuxit fram en osäkerhet kring att påbörja nya studier.

Hela 42 procent menade att de är osäkra på hur coronaviruset kan komma att påverka deras beslut att börja studera. 20 procent menade att de kommer senarelägga sina studier och endast två procent svarade att de ställer in sina planer på att börja studera.

Studenterna vill fortsätta sina utbildning och det visar sig också då 85 procent menade att de inte kommer avbryta sina studier och endast tre procent svarade ja på frågan om att avbryta sina studier.

Studenterna vill ta ansvar och tycker skolorna bör fortsätta ställa in stora seminarier, föreläsningar och sammankomster. Samtidigt menar hela 78 procent av de svarande att livesända föreläsningar är ett bra sätt för skolorna att hjälpa till med att minska smittspridningen. Även inspelade föreläsningar tycker studenterna är ett bra sätt då hela 61 procent valde det svarsalternativet.

Ladda ner hela undersökningen här


Om studentum.se

studentum.se är Sveriges största söktjänst för eftergymnasiala studier med över 500 000 medlemmar och cirka 775 000 besök i månaden. Vår affärsidé är att hjälpa utbildningsanordnare att hitta studenter till sina utbildningsplatser. Detta gör vi via vår webbsöktjänst, samarbetspartners, samt utbildningsmässor. Studentum startades 2001 som ett initiativ av tre studenter för att hjälpa blivande studenter att hitta utbildning. studentum.se är en del av Keystone Education Group som även innefattar bl.a. utbildning.se, gymnasium.se, kurser.se och aktivitet.se.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR Specialist
Gabriel Seidel