2021-11-09 08:00Pressmeddelanden

Studentrapporten 2021

Studentrapporten 2021

Mellan maj och augusti har studentum.se samlat in svar från besökare för att ta reda på hur blivande studenter resonerar och vad de prioriterar gällande deras utbildningsval. Rapporten visar bland annat vikten av digital närvaro för utbildningsanordnare och att 36 procent av respondenterna ser möjligheten att studera på distans som en av de viktigaste faktorerna när de står inför sitt utbildningsval.

Förra årets rapport visade att många kände sig oroliga för att göra fel utbildningsval och den siffran ligger oförändrad i årets rapport. Denice Karlsson, projektledare på studentum.se, utvecklar:

– “Utbildningsvalet är aldrig enkelt. Mångas val påverkar hela deras framtid och just därför är det viktigt att vi hjälper studieintresserade att göra ett så bra val som möjligt. Att kunna hitta tydlig information om program och skola är en förutsättning för många i deras utbildningsval”, säger Karlsson. 

Under årets undersökning präglades samhället av covid-19 och rapporten visar även hur blivande studenter fått ett större sug efter distansstudier än tidigare. 38 procent av respondenterna menar att de vill studera på distans om utbildningen ger den möjligheten. 40 procent svarar att synen på distansstudier förändrats på grund av coronapandemin och 63 procent av dessa säger att de blivit mer benägna att studera på distans nu än innan pandemin. 

– “Att kunna kombinera familjeliv och annat vardagspussel med studier är viktigt för många. När de själva kan strukturera sin tid är de mer benägna att välja en utbildning. Många värderar också möjligheten att studera något som inte finns på ens hemort, vilket distansstudier möjliggör”, förklarar Karlsson. 

Mellan maj och augusti har 2 955 användare svarat på den undersökning studentum.se genomfört.


Om studentum.se

studentum.se är Sveriges största söktjänst för eftergymnasiala studier med över 500 000 medlemmar och cirka 775 000 besök i månaden. Vår affärsidé är att hjälpa utbildningsanordnare att hitta studenter till sina utbildningsplatser. Detta gör vi via vår webbsöktjänst, samarbetspartners, samt utbildningsmässor. Studentum startades 2001 som ett initiativ av tre studenter för att hjälpa blivande studenter att hitta utbildning. studentum.se är en del av Keystone Education Group som även innefattar bl.a. utbildning.se, gymnasium.se, kurser.se och aktivitet.se.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR Specialist
Gabriel Seidel