2020-12-09 13:00Pressmeddelanden

Uppföljning: Så har covid-19 påverkat eftergymnasiala studieplaner

Studier & studieplaner under covid19

Under hösten gjorde studentum.se en uppföljning till vårens undersökning om covid-19 och eftergymnasiala studier. Enligt den nya undersökningen, som genomfördes under september till oktober 2020, uppger 52 procent av respondenterna att covid-19 påverkat deras planer på studier. Totalt svarade 1078 personer på undersökningen.
 
Endast 5 procent av de tillfrågade svarar att de planerar att avbryta sina studier till följd av covid-19 och av de 5 procenten är det hela 57 procent som planerar att återuppta studierna vid ett senare tillfälle. De skäl som uppges av de som har avbrytit sina studier är de vanligaste att man inte trivs med distansundervisning (41%), att covid-19 påverkat deras psyskiska välmående till den grad att studierna inte kunnat prioriteras(41%) samt att man inte tyckt att skolan hanterat situationen på ett bra sätt (28%). 

Ökning av inställda studieplaner
Baserat på vår tidigare rapport ser vi en tydlig ökning av inställda studieplaner på grund av covid-19. I våras svarade 3 procent att de valt att inte söka studier på grund av rådande pandemi, nu har den siffran ökat till 16 procent. 66 procent av respondenterna säger att rådande situation inte påverkat deras studieplaner vilken är en minskning jämfört med vårens undersökning - då låg samma siffra på 84 procent. 

Fler senarelägger sina studieplaner
Två siffror som ökat jämfört med vårens undersökning berör de som valt att senarelägga sina studier, från 20 till 34 procent, samt de som nu valt att studera något annat än de först tänkt, från 12 till 19 procent, på grund av situationen. 

Onlinestudier
50 procent anger att de är extremt intresserade eller väldigt intresserade av att läsa sina utbildning online. Detta går att jämföra med de 34 procent som anger att de är inte alls intresserade eller inte så intresserade. Studenterna är klyvna när det kommer till onlinestudier, 52 procent tycker det funkar på ett bra sätt medan 48 procent inte tycker det fungerat bra. Studenterna uttrycker önskemål om bättre stöd från lärare, bättre upplägg och bättre digitala verktyg. Hela 57 procent av de tillfrågade svarar ja eller delvis på frågan om situationen påverkat deras studieresultat. De främsta anledningarna har varit att situationen påverkat deras motivation samt att det har varit svårare att få samma stöd från lärare som vid fysisk undervisning. 

För att läsa hela rapporten, var god kontakta studentum.se. 


Om studentum.se

studentum.se är Sveriges största söktjänst för eftergymnasiala studier med över 500 000 medlemmar och cirka 775 000 besök i månaden. Vår affärsidé är att hjälpa utbildningsanordnare att hitta studenter till sina utbildningsplatser. Detta gör vi via vår webbsöktjänst, samarbetspartners, samt utbildningsmässor. Studentum startades 2001 som ett initiativ av tre studenter för att hjälpa blivande studenter att hitta utbildning. studentum.se är en del av Keystone Education Group som även innefattar bl.a. utbildning.se, gymnasium.se, kurser.se och aktivitet.se.


Kontaktpersoner

Gabriel Seidel
PR Specialist
Gabriel Seidel